นายวัฒนา พุฒิชาติ

ผู้ว่าราชการจังหวัด

นายสำรวย เกษกุล

รองผู้ว่าราชการจังหวัด

นายอนุรัตน์ ธรรมประจำจิต

รองผู้ว่าราชการจังหวัด

นายนพ พงศ์ผลาดิสัย

รองผู้ว่าราชการจังหวัด

นางสาวชนมณัฐ รอดบุญธรรม

รองผู้ว่าราชการจังหวัด
ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2