สวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 80 พรรษา (เกาะกลางน้ำห้วยน้ำคำ)

เป็นสถานที่ท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจของชาวจังหวัดศรีสะเกษ ตั้งอยู่ถนนเลี่ยงเมือง ตำบลหนองครก อำเภอเมืองศรีสะเกษ ภายในบริเวณเกาะกลางน้ำได้ถูก ปรับภูมิทัศน์ให้เป็นสวนสาธารณะแบบครบวงจร มีการแบ่งพื้นที่ออกเป็นสัดส่วนซึ่งประกอบด้วย “หอศรีลำดวนเฉลิมพระเกียรติ” เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 16 ชั้นความสูง 84 เมตร มีรูปแบบสถาปัตยกรรมขอมประยุกต์พร้อมระบบสาธารณูปโภค สร้างขึ้นเพื่อให้เป็นพิพิธภัณฑ์ การเรียนรู้แห่งจังหวัดศรีสะเกษ เป็นแหล่ง การเรียนรู้แบบครบวงจร,“ศูนย์แสดงพันธุ์สัตว์น้ำจังหวัดศรีสะเกษ (SRI SA KET AQUARIUM)” สวรรค์โลกใต้น้ำ แดนมหัศจรรย์แห่งเดียวในอีสานใต้ เป็นอาคารแสดงพันธุ์สัตว์น้ำใน
การดูแลของเทศบาลเมืองศรีสะเกษ ซึ่งมีแนวคิดมุ่งเน้นการพัฒนาให้ความรู้ สร้างความเพลิดเพลิน ส่งเสริมการท่องเที่ยวแก่เยาวชน นักเรียน นักศึกษาและประชาชนทั่วไป นอกจากนั้นได้มีการพัฒนารอบ ๆ เกาะกลางน้ำโดยทำถนนรอบเกาะสำหรับเดินวิ่งออกกำลังกายและปั่นจักรยาน โดยในช่วงเย็นจะมีชาวจังหวัดศรีสะเกษมาออกกำลังกายกันมากเป็นพิเศษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2