หัวหน้าส่วนราชการ

นายกมล ชัยกันทะ

ท้องถิ่นจังหวัดศรีสะเกษ

045-613786

ที่อยู่สำนักงาน:สนง.ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดศรีสะเกษ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ อ.เมืองศรีสะเกษ จ.ศรีสะเกษ 33000
ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2