นายอำเภอ

นายปวิช รัตวาลย์

นายอำเภอพยุห์

045-607133

ที่อยู่สำนักงาน:๑๖๘ ถนนพยุห์-ขุนหาญ หมู่ ๒ ตำบลพยุห์ อำเภอพยุห์ จังหวัดศรีสะเกษ ๓๓๒๓๐
ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2