นายอำเภอ

นายอดุลย์ หมื่นลึก

นายอำเภอน้ำเกลี้ยง

045-609043

ที่อยู่สำนักงาน:ที่ว่าการอำเภอน้ำเกลี้ยง หมู่ที่ ๕ ตำบลน้ำเกลี้ยง อำเภอน้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ ๓๓๑๓๐
ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2