นายอำเภอ

นายพงศ์เพชร มากเกื้อ

นายอำเภอวังหิน

045-606121

ที่อยู่สำนักงาน:ที่ว่าการอำเภอวังหิน หมู่ที่ 19 ตำบลบุสูง อำเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ 33270
ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2