หัวหน้าส่วนราชการ

นายสุพิชัย หล่าสกุล

ประชาสัมพันธ์จังหวัดศรีสะเกษ

045-612545

ที่อยู่สำนักงาน:ศาลากลาง ตำบลเมืองเหนือ อำเภอเมืองศรีสะเกษ ศรีสะเกษ 33000

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2