หัวหน้าส่วนราชการ

นางสาวรุจาภา วีสเพ็ญ

ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ

045-611840

ที่อยู่สำนักงาน:399 หมู่ 5 ถนนกสิกรรม ตำบลหนองครก อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ 33000
ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2