หัวหน้าส่วนราชการ
-รอการแต่งตั้ง-

-รอการแต่งตั้ง-

ผอ.สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดศรีสะเกษ

045-622645

ที่อยู่สำนักงาน:ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ ชั้น 2 (หลังเก่า)
ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2