หัวหน้าส่วนราชการ

นายประหยัด ถิลา

วัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ

045-617811-2

ที่อยู่สำนักงาน:สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ ถนนเทพา ต.เมืองเหนือ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ 33000
ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2