หัวหน้าส่วนราชการ

นายเริงศักดิ์ เกตุจันทึก

ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดศรีสะเกษ

0-4561-1585

ที่อยู่สำนักงาน:12/50 ถนนกสิกรรม ตำบลเมืองเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ
ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2