หัวหน้าส่วนราชการ

นางสาวศิริกันยา ศรศิลป์

คลังจังหวัดศรีสะเกษ

045-611575

ที่อยู่สำนักงาน:ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ ถ.เทพา ต.เมืองเหนือ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ 33000
ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2