หัวหน้าส่วนราชการ

นายวิชัย ศรีโพธิ์งาม

เกษตรจังหวัดศรีสะเกษ

045-611397

ที่อยู่สำนักงาน:สำนักงานเกษตรจังหวัดศรีสะเกษ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ33000
ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2