หัวหน้าส่วนราชการ

นายนาวิน ป้องกัน

เกษตรและสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ

045-622923-4

ที่อยู่สำนักงาน:สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ ถ.เทพา ต.เมืองเหนือ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ 33000
ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2