หัวหน้าส่วนราชการ

นายพีระพงศ์ หมื่นผ่อง

หน.สนง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดศรีสะเกษ

045-617956-8

ที่อยู่สำนักงาน:ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ(ชั้น1) หลังเก่า ถ.เทพา ต.เมืองเหนือ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ 33000
ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2