หัวหน้าส่วนราชการ

นางอาภาวดี พรหมจอม

พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดศรีสะเกษ

045-622039 ,045-611474

ที่อยู่สำนักงาน:ต.เมืองเหนือ อ.เมืองศรีสะเกษ จ.ศรีสะเกษ 33000

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2