หัวหน้าส่วนราชการ

นายปรีดี สถิตย์ชัยวัฒนา

โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดศรีสะเกษ

0 4581 4634

sisaket@dpt.go.th

ที่อยู่สำนักงาน:สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดศรีสะเกษ 224 ถ.เลี่ยงเมือง ต.หนองไผ่ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ 33000

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2