หัวหน้าส่วนราชการ

นายเกียรติคุณ พรหมเพชร

เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดศรีสะเกษ

045-612600

sisaket@dol.co.th

ที่อยู่สำนักงาน:สำนักงานที่ดินจังหวัดสรีสะเกษ ถ.เลี่ยงเมือง ต.หนองครก อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ 33000
ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2