หัวหน้าส่วนราชการ

นายสุรศิษฐ์ อินทกรอุดม

ปลัดจังหวัดศรีสะเกษ

045-611554

ที่อยู่สำนักงาน:ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ(ชั้น3) ถนนเทพา ต.เมืองเหนือ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ 33000
ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2