ผวจ.ศรีสะเกษประชุมป้องกันอุบัติเหตุ 365 วัน ก่อนเปิดงาน แข่งเรือยาวชิงถ้วยพระราชทาน

ผวจ.ศรีสะเกษประชุมป้องกันอุบัติเหตุ 365 วัน ก่อนเปิดงาน แข่งเรือยาวชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ปี 2563

วันที่ 26 ตุลาคม 2563 นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เปิดเผยว่า เวลา 09.00น.ได้เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดศรีสะเกษครั้งที่ 1/2564 ณ ห้องประชุมสระกำแพงใหญ่ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ โดยมีนายสำรวยเกษกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ นายบุญประสงค์ นวลสายย์ หน.สนง.ปภ.จังหวัด ผู้แทน
กอ.รมน.จ.ว.ศก. ผู้แทนผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการจังหวัด นายอำเภอทุกอำเภอ คณะกรรมการฯ และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียง ทั้งนี้เพื่อรับทราบสถานการณ์อุบัติเหตุทางถนนและกำหนดแนวทางการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนตลอด 365 วัน ซึ่งในที่ประชุมนายอำเภอขุนหาญและนายอำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณได้นำเสนอผลการดำเนินงานของ ศปถ. อำเภอ และมีการเสนอรายงานการขับเคลื่อนพื้นที่ต้นแบบใน 9 อำเภอเพื่อขับเคลื่อนงาน 365 วันศรีสะเกษปลอดภัย อันเป็น 1 ใน 10 วาระจังหวัดศรีสะเกษ

ต่อมา เวลา 10.30 – 12.00 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ได้ไป เป็นประธานในพิธีเปิดงานประเพณีแข่งเรือยาวชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปี 2563 ณ ที่ว่าการอำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ โดยมี นายธนกฤต ฉันทะจำรัสศิลป์ นายอำเภอราษีไศล นายบุญมี สุระโคตร สมาชิกวุฒิสภา นายปวีณ แซ่จึง
อดีตผู้แทนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดศรีสะเกษ เขต 8 รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลล่าง ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัด ผู้แทนหัวหน้าส่วนราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการอำเภอ ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน จิตอาสาพระราชทาน และประชาชนชาวอำเภอราษีไศล เข้าร่วมพิธีเปิดจำนวน
มาก

นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษกล่าวว่า การจัดงานครั้งนี้ เพื่อเป็นการส่งเสริมอนุรักษ์ สืบทอดวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น รวมถึงเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่ มีการออก ร้านและจัดนิทรรศการภายในงาน รวมทั้งจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน และสินค้าเกษตร ในบริเวณใกล้ที่แข่งเรือสร้างรายได้ให้เกษตรกรจำนวนมาก

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2