แฟชั่นโชว์ นำเสนอผลงานการออกแบบดีไซด์ผ้าทออัตลักษณ์จังหวัดศรีสะเกษ ยกระดับผ้าทอแบรนด์ศรีสะเกษ

วันที่ 5 มกราคม 2564 เวลา 06.00 น.นายจรินทร์ รอบการ พัฒนาการจังหวัดศรีสะเกษ พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกลุ่มงานฯ พัฒนาการอำเภอทุกอำเภอ นักวิชาการ เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน จังหวัด/อำเภอ จัดกิจกรรมการประกวดออกแบบดีไซด์ผ้าอัตลักษณ์จังหวัดศรีสะเกษ และนำเสนอผลงานด้วยการเดินแฟชั่นโชว์ พร้อมเชิญชวนผู้มีเกียรติและผู้สนใจ ร่วมชม เชียร์ และให้กำลังใจผู้เข้าประกวดออกแบบดีไซด์ผ้าทออัตลักษณ์จังหวัดศรีสะเกษ พร้อมพบกับนายแบบ/นางแบบ เดินแฟชั่นโชว์ เงินรางวัลสูงสุด 10,000 บาท ณ ลานโคปุระ เกาะกลางน้ำห้วยน้ำคำ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษโดยนายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ นำหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด ร่วมบูรณาการหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ เอกชน จัดกิจกรรมการประกวดออกแบบดีไซด์ผ้าฯ ทั้งชุดสำหรับสุภาพบุรุษและชุดสุภาพสตรี จากผ้าทอเบญจศรี หรือผ้าของจังหวัดศรีสะเกษ และนำเสนอชุดที่ออกแบบดีไซด์ ด้วยการเดินแฟชั่นโชว์ของนายแบบ/นางแบบ เป็นส่วนหนึ่งในการร่วมอนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดิน ในงานนุ่งผ้าไทยทำบุญใส่บาตร ทำความดี วิถีพอเพียง ซึ่งเป็นการจัดงานนำเสนอผลงานการออกแบบช่างดีไซด์ผ้าอัตลักษณ์ที่ต้องเลื่อนมางานปีใหม่สี่เผ่าไทย ที่ไม่สามารถดำเนินการได้เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)มีผู้สมัครเข้าประกวดออกแบบดีไซด์ผ้าทั้งสิ้นจำนวน 27 คน รวม 31 ผลงาน สร้างความตื่นตาตื่นใจ ให้กับผู้พบเห็นผ้าอัตลักษณ์ที่ผ่านการออกแบบดีไซด์มาอย่างประณีต จากช่างทั้ง 22 อำเภอ นำเสนอผลงานด้วยเดินแฟชั่นโชว์จากนางแบบ/นายแบบที่คัดสรรมาเป็นอย่างดีของแต่ละอำเภอ ปรากฏอวดโฉมความงดงามของผ้าทอแบรนด์ศรีสะเกษภายใต้แสงรุ่งอรุณยามเช้าของฤดูหนาว สัมผัสถึงความเย็นสบายทางประสาทสัมผัสทางกาย ลิ้มรสความงามของผ้าทอผ่านการ Acting ของนายแบบ นางแบบ ที่ดูดี น่ารัก ผสมผสานความสวยงามอย่างลงตัว ผลการประกวดการออกแบบดีไซด์ผ้าฯ มีดังนี้1)รางวัลชนะเลิศ (ประเภทชุดสุภาพสตรี) คือ ผลงานของนางศรัญญา ศรีมาศ อำเภอขุขันธ์2)รางวัลรองชนะเลิศ ลำดับที่ 1 (ประเภทชุดสุภาพสตรี) คือ ผลงานของ นางสาววาสนา พึ่งพา อำเภอกันทรารมย์3)รางวัลรองชนะเลิศ ลำดับที่ 2 (ประเภทชุดสุภาพสตรี) คือ ผลงานของ นายพิศิษฐ์ เมืองจันทร์ อำเภอเมืองจันทร์4)รางวัลชนะเลิศ (ประเภทชุดสุภาพบุรุษ) –ไม่มี-5)รางวัลรองชนะเลิศ ลำดับที่ 1 (ประเภทชุดสุภาพบุรุษ) –ไม่มี-6)รางวัลรองชนะเลิศ ลำดับที่ 2 (ประเภทชุดสุภาพบุรุษ) คือ ผลงานของ นางเสมอ ไชยนะรา อำเภอขุขันธ์นี่คือผ้าทอแบรนด์ศรีสะเกษ ผ้าทอเบญจศรี สมดั่งเป็น “ศรีสะเกษ ธานีผ้าศรี…แส่ว” อะไร ๆ ก็ดีที่ศรีสะเกษ

#OTOPศรีสะเกษ#ผ้าทอแบรนด์ศรีสะเกษ#ศรีสะเกษธานีผ้าศรีแส่ว#อะไรอะไรก็ดที่ศรีสะเกษ#Cddsisaket

กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน : รายงานข่าว

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2