วันจันทร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 การประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการบริหารจัดการน้ำ จังหวัดศรีสะเกษ

วันจันทร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 การประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการบริหารจัดการน้ำ จังหวัดศรีสะเกษ โดยมี พลเอก ธัญญา เกียรติสาร ที่ปรึกษาพิเศษประจำกองทัพบก/ประธานคณะอนุกรรมการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำรายภาค ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นประธานการประชุมฯ เพื่อหารือในประเด็นการจัดทำผังน้ำ การจัดตั้งจังหวัดต้นแบบการขับเคลื่อนการบริหารจัดการน้ำจังหวัดศรีสะเกษ ณ ห้องประชุมสระกำแพงใหญ่ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2