การประชุมการขับเคลื่อนวาระจังหวัดศรีสะเกษ เกษตรบูรณาการ : ทุเรียน วันที่ 10 พฤศจิกายน 2563

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.30 – 16.00 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้นายอนุรัตน์ ธรรมประจำจิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานการประชุมการขับเคลื่อนวาระจังหวัดศรีสะเกษ เกษตรบูรณาการ : ทุเรียน คณะทำงานการพัฒนาทุเรียน ครั้งที่ 3/2563 เพื่อขับเคลื่อนวาระจังหวัดศรีสะเกษ ประเด็นเกษตรบูรณาการ ชนิดสินค้าทุเรียน ปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยมีคณะทำงานประกอบด้วย ดังนี้ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยพืชสวนศรีสะเกษ ท่องเที่ยวและกีฬาศรีสะเกษ พาณิชย์จังหวัดศรีสะเกษ หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดศรีสะเกษ ประธานหอการค้าจังหวัดศรีสะเกษ ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดศรีสะเกษ นายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดศรีสะเกษ ประธานกรรมการสหกรณ์การเกษตรกันทรลักษ์ จำกัด ผู้แทนเกษตรจังหวัดศรีสะเกษและคณะทำงานและเลขานุการ เข้าร่วมประชุมฯ โดยพร้อมเพียงกัน ณ ห้องประชุมสระกำแพงใหญ่ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2