ประชุมคณะกรรมการและภาคีเครือข่ายขับเคลื่อนวาระ คนศรีสะเกษสุขภาพดี ปลอดโรคพยาธิใบไม้ตับ และมะเร็งท่อน้ำดี จังหวัดศรีสะเกษ วันที่ 22 ธันวาคม 2563

วันที่ 22 ธันวาคม 2563 เวลา 13.30 น ณ ห้องประชุมศรีพฤทเธศวร ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ นายวัฒนา พุฒชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ได้ประชุมคณะกรรมการและภาคีเครือข่ายขับเคลื่อนวาระ คนศรีสะเกษสุขภาพดี ปลอดโรคพยาธิใบไม้ตับ และมะเร็งท่อน้ำดี จังหวัดศรีสะเกษ และร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ความร่วมมือการดำเนินงานวาระคนศรีสะเกษสุขภาพดีปลอดโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2