การประชุมมอบนโยบายการขับเคลื่อน 10 วาระจังหวัดศรีสะเกษแก่นายอำเภอ และกำนัน

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00 – 12.00 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานการประชุมมอบแนวทางปฏิบัติในการขับเคลื่อนวาระจังหวัดศรีสะเกษแก่นายอำเภอ และกำนัน ซึ่งจังหวัดศรีสะเกษ ได้กำหนดประกาศวาระจังหวัด จำนวน 10 วาระ ดังนี้
1. นวัตกรรมการศึกษา
2. คนศรีสะเกษ…สุขภาพดี
3. ผ้าทอมือ ธานีผ้าศรี..แส่ว
4. ศรีสะเกษ จังหวัดสะอาด เปลี่ยนเพื่ออะไรๆก็ดีที่ศรีสะเกษ
5. 365 วัน ศรีสะเกษขับขี่ปลอดภัย
6. การบริหารจัดการน้ำ
7. การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด และ “TO BE NUMBER ONE”
8. คนเมืองศรีฮักแพงแบ่งปัน
9. เกษตรบูรณาการ
10. การท่องเที่ยวและเมืองกีฬา
นอกจากนี้ ได้ชี้แจงสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และการคัดกรองโรคเชิงรุก รวมทั้งการประชาสัมพันธ์โครงการ”เราชนะ” ซึ่งเป็นนโยบายสำคัญของรัฐบาล โดยมี รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษทั้ง 4 ท่าน หัวหน้าส่วนราชการจังหวัด นายอำเภอ พร้อมด้วยกำนันทั้ง 22 อำเภอ ผู้จัดการธนาคารกรุงไทย สาขาศรีสะเกษ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2