เป็นประธานในพิธีปิดการแข่งขันกีฬาอีสปอร์ต

วันที่ 27 กันยายน 2563 เวลา 16.00 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธีปิดการแข่งขันกีฬาอีสปอร์ต รายการ SAT-SISAKET ESPORTS World Invitation 2020 เพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรมกีฬา และการกระตุ้นเศรษฐกิจภายหลังมาตรการผ่อนคลายสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และสนับสนุนการจัดการแข่งขันรายการ SAT-SISAKET Esports World lnvitation 2020 โดยกำหนดจัดการแข่งขันในระหว่างวันที่ 25 – 27 กันยายน 2563 ณ ห้องประชุม Theater Hall อาคารเฉลิมพระเกียรติในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
ทั้งนี้ ได้มอบรางวัลแก่ผู้ชนะการแข่งขันโดยแบ่งออกเป็น 3 ชนิด ดังนี้
1. การแข่งขันรายการ PES 2020 ชนะเลิศ ได้แก่ SunShiro ได้รับเงินรางวัลจำนวน 120,000 บาท พร้อมถ้วยเกียรติยศ
2. การแข่งขันรายการ TAKKEN 7 ชนะเลิศ ได้แก่ Uncie Ben ได้รับเงินรางวัลจำนวน 120,000 บาท พร้อมถ้วยเกียรติยศ
3. การแข่งขันรายการ AOV ชนะเลิศ ได้แก่ ทีม Newgenerationova ได้รับเงินรางวัลจำนวน 120,000 บาท พร้อมถ้วยเกียรติยศ
โดยมี นายสิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรศรีสะเกษ/นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดศรีสะเกษ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ผู้อำนวยการฝ่ายสิทธิประโยชน์ การกีฬาแห่งประเทศไทย ผู้อำนวยการฝ่ายนโยบายและแผน การกีฬาแห่งประเทศไทย นายกสมาคมกีฬา Esports แห่งประเทศไทย ผู้อำนวยการกองบริการอาคารและกิจกรรมกีฬา การกีฬาแห่งประเทศไทย นายรัฐวิทย์ อังคสกุลเกียรติ อุปนายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดศรีสะเกษ หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดศรีสะเกษ ประธานหอการค้าจังหวัดศรีสะเกษ แขกผู้มีเกียรติ สื่อมวลชน ร่วมในพิธีปิดการแข่งขัน ณ Theater Hall อาคารเฉลิมพระเกียรติในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2