เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการการพัฒนาเมืองกีฬา (Sports city) ป

วันที่ 26 กันยายน 2563 เวลา 15.00 – 20.00 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการการพัฒนาเมืองกีฬา (Sports city) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ในกิจกรรมปั่นไปปัว (Tours de Sisaket 2020) เพื่อพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬา การกระตุ้นเศรษฐกิจ และการส่งเสริมการออกกำลังกาย การเล่นกีฬา ตามรูปแบบคู่มือการจัดกีฬาแบบ New normal ภายหลังมาตรการผ่อนคลายจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) กิจกรรมภายในงานได้นำเอาของดีจังหวัดศรีสะเกษที่มีชื่อเสียง เช่น ผ้าเบญจศรี ศรีลาวา ศรีมะดัน ศรีกุลา ศรีลำดวน และศรีมะเกลือ สินค้าการเกษตรปลอดสารพิษ สินค้า OTOP ของจังหวัดศรีสะเกษ เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ และการสร้างรายได้ และสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนในพื้นที่
ทั้งนี้ ได้มอบสิ่งของเครื่องอุปโภค บริโภคแก่ผู้ป่วย ผู้ยากไร้ จำนวน 7 ราย ในเขตพื้นที่อำเภออุทุมพรพิสัยโดยสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ สมาชิกชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดศรีสะเกษ
โดยมี นายสำรวย เกษกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ นายอาสพลธ์ สรรณไตรภพ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรศรีสะเกษ นายสิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรศรีสะเกษ /นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดศรีสะเกษหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดศรีสะเกษ นายอำเภอเมืองศรีสะเกษ นายอำเภออุทุมพรพิสัย สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ สมาชิกชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดศรีสะเกษประธานสภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจังหวัดศรีสะเกษ นายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดศรีสะเกษ ภาคธุรกิจ ภาคเอกชน ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน พี่น้องประชาชนทั้งภายใน และภายนอกจังหวัดศรีสะเกษ ร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก ณ วัดสระกำแพงใหญ่ อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2