เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดศรีสะเก

วันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้นายสำรวย เกษกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดศรีสะเกษ (ก.อบต.) ครั้งที่ ๙/๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมศรีพฤทเธศวร ชั้น ๕ จังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2