เป็นประธานในพิธีแถลงข่าวการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติ และระดับ

วันที่ 23 กันยายน 2563 เวลา 17.00 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธีแถลงข่าวการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติ และระดับประเทศ (lnvitation) เพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรมกีฬา และการกระตุ้นเศรษฐกิจภายหลังมาตรการผ่อนคลายสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และสนับสนุนการจัดการแข่งขันรายการ SAT-SISAKET Esports World lnvitation 2020 โดยกำหนดจัดการแข่งขันในระหว่างวันที่ 25 – 27 กันยายน 2563 ณ ห้องประชุม Theater Hall อาคารเฉลิมพระเกียรติในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
โดยมี นายสันติ โหลทอง นายกสมาคมกีฬา Esports แห่งประเทศไทย นายวุฒิชัย ชัยจิตต์ ผู้อำนวยการกองบริการอาคารและกิจกรรมกีฬา การกีฬาแห่งประเทศไทย นายรัฐวิทย์ อังคสกุลเกียรติ อุปนายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดศรีสะเกษ หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดศรีสะเกษ แขกผู้มีเกียรติ สื่อมวลชน ร่วมในการแถลงข่าว ณ ห้องประชุมสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2