เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการการส่งเสริมการพัฒนาเด็กปฐมวั

วันที่ 23 กันยายน 2563 เวลา 14.00 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้ นายธงชัย เจริญพานิชย์กุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการการส่งเสริมการพัฒนาเด็กปฐมวัยระดับจังหวัด จังหวัดศรีสะเกษ ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2