เป็นประธานพิธีเปิดโครงการเพิ่มประสิทธิภาพ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน

วันพุธที่ ๒๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้ นายวิรัตน์ ไชยสิทธิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการเพิ่มประสิทธิภาพ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ โดยมี นายนพ พงศ์ผลาดิสัย ปลัดจังหวัดศรีสะเกษ,นายตระการ ชาลี จ่าจังหวัดศรีสะเกษ,วิทยากรจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ,กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน 13 อำเภอ จำนวน ๑๒๐ คน เข้าร่วมพิธีเปิดและการฝึกอบรมในครั้งนี้ ณ ห้องลำดวนทอง A โรงแรมพรหมพิมาน อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2