เป็นประธานในการประชุมเตรียมการรับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ

วันที่ 23 กันยายน 2563 เวลา 09.30 – 12.00 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานในการประชุมเตรียมการรับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งจะเสด็จพระราชดำเนินทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษตรวจเยี่ยม และติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริ ของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหนองใหญ่ ตำบลรุง อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ ในวันที่ 30 กันยายน 2563
ทั้งนี้ ที่ประชุมได้แถลงแผนถวายความปลอดภัย กำหนดการและผังเส้นทางเสด็จฯ และการติดตามผลการดำเนินงานการมอบหมายภารกิจตามคำสั่งฯ เพื่อให้การรับเสด็จฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติ
โดยมี พ.อ. สาธิต เกิดโภค รอง ผบ.มทบ.25. นายสำรวย เกษกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดศรีสะเกษ ผู้กำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 22 หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดศรีสะเกษ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายอำเภอเมืองศรีสะเกษ นายอำเภอกันทรลักษ์ หัวหน้าส่วนราชการอำเภอ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ครูใหญ่ พร้อมด้วยคณะครูโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหนองใหญ่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหนองใหญ่ ตำบลรุง อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2