เป็นประธานในพิธีเปิดการจัดงานวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงแรงงาน

วันที่ 23 กันยายน 2563 เวลา 10.30 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้ นายธงชัย เจริญพานิชย์กุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธีเปิดการจัดงานวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงแรงงาน ประจำปี 2563 และการอบรมเสริมสร้างศักยภาพเครือข่ายอาสาสมัครแรงงานจังหวัดศรีสะเกษ ตามโครงการเสริมสร้างศักยภาพเครือข่ายอาสาสมัครแรงงานเพื่อบูรณาการภารกิจของกระทรวงแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ครั้งที่ 2 ณ โรงแรมเกษสิริ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2