เป็นประธานการประชุมเตรียมการจัดงานเฉลิมฉลอง 238 ปี จังหวัดศร

วันที่ 22 กันยายน 2563 เวลา 15.00 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานการประชุมเตรียมการจัดงานเฉลิมฉลอง 238 ปี จังหวัดศรีสะเกษ เพื่อสืบสาน รักษา และต่อยอดมรดกภูมิปัญญาอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม และเพื่อความเป็นสิริมงคล และเสริมสร้างความรักความสามัคคีของประชาชนชาวจังหวัดศรีสะเกษ โดยกำหนดจัดงานในวันที่ 18 – 22 พฤศจิกายน 2563
โดยมี นายสมชัย คล้ายทับทิม นายวิรัตน์ ไชยสิทธิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ปลัดจังหวัดศรีสะเกษ ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดศรีสะเกษ นายอำเภอทุกอำเภอ คณะกรรมการจัดงานเฉลิมฉลอง 238 ปี จังหวัดศรีสะเกษ ณ ห้องประชุมศรีพฤทเธศวร ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2