เข้าการประชุมคณะกรรมการอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค ๒

วันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้นายสำรวย เกษกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เข้าการประชุมคณะกรรมการอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค ๒ ครั้งที่ ๑ /๒๕๖๓ ในการประชุมดังกล่าว พลโท ธัญญา เกียรติสาร แม่ทัพภาคที่ ๒/ผอ.รมน.ภาค ๒ เป็นประธานการประชุม
โดยมี ผอ.รมน.จังหวัด/ผู้แทน ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมดังกล่าวและในที่ประชุมได้มีการพิจารณาแก้ไขปัญหา ดังนี้
๑. การรักษาความมั่นคงภายใน
๒. การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ
๓. การป้องกันปราบปรามยาเสพติด
ณ ห้องประชุม (๑) กองบัญการกองทัพภาคที่ ๒ ค่ายสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2