ร่วมในพิธีมอบรางวัลการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด”

วันที่ 21 กันยายน 2563 เวลา 09.00 – 12.00 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ร่วมในพิธีมอบรางวัลการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” ระดับประเทศ ประจำปี พ.ศ.2562 โดยมี พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีฯ และได้กล่าวมอบนโยบาย ถึงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน มิใช่เพียงเป็นการป้องกันแก้ไขปัญหามลพิษ และสิ่งแวดล้อมเท่านั้น ยังนับเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีในสายตาของประชาคมโลก ที่ทำให้บ้านเมืองมีความสะอาดเรียบร้อย สวยงาม และนอกจาก จะสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีให้แก่ประชาชนแล้ว ยังเป็นปัจจัยในการดึงดูดนักท่องเที่ยว ที่สามารถจะเพิ่มรายได้ให้กับประชาชน และประเทศชาติ เสริมสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ การแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอย ขอให้ถือเป็นหน้าที่ของทุกคน ทุกหน่วยงาน ที่ต้องบูรณาการร่วมมือกัน ตั้งแต่ครัวเรือน ไปสู่ชุมชน จนถึงระดับประเทศ อย่างต่อเนื่อง และจริงจังดึงดูดนักท่องเที่ยว ที่สามารถจะเพิ่มรายได้ให้กับประชาชน และประเทศชาติ เสริมสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ การแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอย ขอให้ถือเป็นหน้าที่ของทุกคน ทุกหน่วยงาน ที่ต้องบูรณาการร่วมมือกัน ตั้งแต่ครัวเรือน ไปสู่ชุมชน จนถึงระดับประเทศ อย่างต่อเนื่อง และจริงจังเพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจพร้อมเชิดชูเกียรติผู้ที่เกี่ยวข้องในการขับเคลื่อนกิจกรรมการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” ระดับประเทศ จำนวน 3 กลุ่มจังหวัด รวม 9 รางวัล โดยจังหวัดศรีสะเกษ ได้รับรางวัล ชมเชย ระดับประเทศ กลุ่มจังหวัดขนาดใหญ่ ที่มีผลการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ
โดยมีผู้บริหารระดับสูง ผู้ว่าราชการจังหวัดที่ได้รับรางวัล ท้องถิ่นจังหวัด ผู้มีเกียรติ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ร่วมในพิธีมอบรางวัล ณ สโมสรทหารบก (วิภาวดี) กรุงเทพมหานคร

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2