ร่วมสัมภาษณ์และลงพื้นที่จุดเสี่ยงที่ได้รับการแก้ไข

วันที่ 21 ก.ย.2563 เวลา 09.30 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้ นายสมชัย คล้ายทับทิม รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ร่วมสัมภาษณ์และลงพื้นที่จุดเสี่ยงที่ได้รับการแก้ไข จังหวัดที่มีการดำเนินการมาตรการต้นแบบถนนปลอดภัยเพื่อแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนที่มีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตจำนวนมาก อันเกิดมาจากพฤติกรรมเสี่ยงของผู้ขับขี่ ณ จุดแยกทางเข้าชุมชนกุดโง้ง ตำบลโพนข่า อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2