เป็นประธานในการประชุมศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดศรีสะเกษ

วันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้นายสำรวย เกษกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานในการประชุมศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดศรีสะเกษ เพื่อเตรียมพร้อมป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยวาตภัยและดินถล่มประจำปี ๒๕๖๓ ในการประชุมได้มีการติดตามสถานการณ์ พายุ "โนอึล" พร้อมกับให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องรายงานผลกระทบที่ผ่านมาจากพายุดังกล่าว
ซึ่งโดยสรุปภาพรวมของจังหวัดศรีสะเกษยังสามารถควบคุมสถานการณ์และผลกระทบจากพายุดังกล่าวได้ ทั้งนี้ ได้แจ้งให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์ต่อไป ณ ห้องประชุมสระกำแพงใหญ่ ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2