ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา รุ่นที่ 3

วันที่ 18 กันยายน 2563 เวลา 11.30 – 13.30 น. นายจรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรี ในฐานะกรรมการโครงการทุนการศึกษา และคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา รุ่นที่ 3 พบปะนักเรียนทุนพระราชทาน และรับฟังการบริหารการจัดการเรียนการสอนช่วงก่อนและระหว่างสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) รวมถึงมาตรการหลังการเปิดภาคเรียน ตลอดจนผลสัมฤทธิ์ในด้านต่าง ๆ และปัญหาข้อขัดข้องที่เกิดขึ้นของโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ ณ โรงเรียนบ้านขุนหาญ ตำบลขุนหาญ อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ ทั้งนี้ ได้กล่าวพบปะ และให้กำลังใจแก่ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู นักเรียน เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจ
โดยมี พระครูธรรมธรสมพล ปัญญาพโล เจ้าอาวาสวัดป่าประชาสามัคคี(ธ) นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 นายอำเภอขุนหาญ หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดอำเภอขุนหาญ ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน พี่น้องประชาชนในเขตพื้นที่ ร่วมให้การต้อนรับ ณ โรงเรียนบ้านขุนหาญ ตำบลขุนหาญ อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2