พิธีประกาศ

วันที่ 17 กันยายน 2563 เวลา 19.00 – 23.00 น. ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี องค์ประธานโครงการ TO BE NUMBER ONE เสด็จเป็นองค์ประธานในพิธีประกาศผลรางวัลการประกวดจังหวัด อำเภอทูบีนัมเบอร์วัน
โดย นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ พร้อมด้วยนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ ร่วมกับ ผู้ว่าราชการจังหวัด นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดทุกจังหวัด ศึกษาธิการจังหวัด คุมประพฤติจังหวัด แรงงานจังหวัดและผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วม
ในส่วนของผลการประกวดชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ ของจังหวัดศรีสะเกษ ดังนี้
1. จังหวัดศรีสะเกษ ได้รับรางวัล รักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับเงิน ปีที่ 2
2. สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดศรีสะเกษ รักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับเงินปีที่ 1
3. ชุมชนบ้านขี้เหล็ก ได้รับรางวัลดีเด่นประเภทชุมชน
4. ผู้ใหญ่บ้านขี้เหล็ก ได้รับรางวัลผู้ปฏิบัติงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ประเภทผู้นำชุมชน ปี 2563
ณ ฮอลล์ 4 อาคารอิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2