เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกประจำจังหวัด

วันพฤหัสบดีที่ ๑๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้ นายวิรัตน์ ไชยสิทธิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกประจำจังหวัดศรีสะเกษ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมสระกำแพงใหญ่ ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2