โครงการ TO BE NUMBER ONE

วันที่ 15 กันยายน 2563 เวลา 19.00 น. ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี องค์ประธานโครงการ TO BE NUMBER ONE เสด็จทอดพระเนตรนิทรรศการการประกวดจังหวัด อำเภอ ชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ ในงานครบรอบ 18 ปี มหกรรมรวมพลสมาชิก TO BE NUMBER ONE ประจำปี 2563 โดยนายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ พร้อมด้วย นายธงชัย เจริญพานิชย์กุล รองผู้ว่าราชการจังหวัด นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด แรงงานจังหวัด ประธานหอการค้าจังหวัด และส่วนเกี่ยวข้อง เฝ้ารับเสด็จ
ทั้งนี้ จังหวัดศรีสะเกษ ได้รับคัดเลือกผ่านเข้าสู่การประกวดระดับประเทศ จำนวน 5 ชมรม ได้แก่
1. จังหวัด TO BE NUMBER ONE
2. ชมรม TO BE NUMBER ONE วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
3. ชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา
4. ชมรม TO BE NUMBER ONE สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดศรีสะเกษ
5. ชมรม TO BE NUMBER ONE บ้านขี้เหล็ก ตำบลพราน อำเภอขุนหาญ
ณ ห้องแกรนด์ ไดมอนด์ บอลรูม อาคารอิมแพ็คฟอรัม เมืองทองธานี

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2