เป็นผู้แทนพระองค์ในการเป็นประธานพิธีปิดการฝึกอบรมตามโครงการ

วันที่ 15 กันยายน 2563 เวลา 09.00 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นผู้แทนพระองค์ในการเป็นประธานพิธีปิดการฝึกอบรมตามโครงการ “โคก หนอง นา แห่งน้ำใจและความหวัง” รุ่นที่ 1 และมอบเกียรติบัตรผู้ผ่านการฝึกอบรมเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการประกอบอาชีพ โดยมี ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดศรีสะเกษ ผู้แทนอัยการจังหวัดศรีสะเกษ ผู้บังคับบัญชาการเรือนจำจังหวัดศรีสะเกษ พัฒนาการจังหวัดศรีสะเกษ ผู้แทนพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดศรีสะเกษ ผู้แทนวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ แขกผู้มีเกียรติ ร่วมในพิธีโดยพร้อมเพรียง ณ เรือนจำจังหวัดศรีสะเกษ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2