ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัม

วันที่ 15 กันยายน 2563 เวลา 08.30 น. พลเรือเอก พงษ์เทพ หนูเทพ องคมนตรี ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ และคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 จังหวัดศรีสะเกษ ประจำปีการศึกษา 2563 เพื่อติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน และรับฟังปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินกิจกรรมภายในโรงเรียน เยี่ยมชมนิทรรศการงานอาชีพเพื่อการมีงานทำ การฝึกอาชีพ ผ้ามัดย้อมฯ เก้าอี้หวายเทียม และศูนย์บ่มเพาะด้านกีฬา (ยกน้ำหนัก กาบัดดี้ จักรยาน) และตรวจเยี่ยมหอพัก รวมทั้งโภชนาการและสุขภาวะของนักเรียนในโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 จังหวัดศรีสะเกษ ทั้งนี้ ได้กล่าวให้โอวาส แก่ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจ ในการปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
โดยมี นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ/ประธานมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ประจำจังหวัดศรีสะเกษ นายสำรวย เกษกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดศรีสะเกษ รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดศรีสะเกษ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดศรีสะเกษ ประชาสัมพันธ์จังหวัดศรีสะเกษ นายอำเภอเมืองศรีสะเกษ ผู้กำกับสถานีตำรวจภูธรเมืองศรีสะเกษ รักษาการผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 จังหวัดศรีสะเกษ บุคลากรครู นักเรียน แขกผู้มีเกียรติร่วมให้การต้อนรับ ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 จังหวัดศรีสะเกษ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2