เป็นประธานในพิธีเปิดงานรำลึกพระยาไกรภักดี ประเพณีแซนโฎนตา บู

วันที่ 14 กันยายน 2563 เวลา 17.30-19.30 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธีเปิดงานรำลึกพระยาไกรภักดี ประเพณีแซนโฎนตา บูชาหลักเมือง ลือเลื่องกล้วยแสนหวี ประจำปี 2563 อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ เพื่อแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อบรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้ว ซึ่งได้เป็นประเพณีเก่าแก่สืบทอดเป็นมรดกทางวัฒนธรรมอันดีงามของชาวอำเภอขุขันธ์ จากนั้นร่วมประกอบพิธีเซ่นไหว้บรรพบุรุษ และร่วมมอบรางวัลการประกวดกล้วยและประกวดการแส่วเสื้อ
โดยมี ผู้แทนนายอำเภอขุขันธ์ เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด พัฒนาการจังหวัด หัวหน้าสำนักงาน ปภ.จังหวัด หัวหน้าส่วนราชการอำเภอ นายกเทศมนตรีตำบลเมืองขุขันธ์ ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สภาวัฒนธรรมอำเภอ และประชาชนชาวอำเภอขุขันธ์เข้าร่วมงาน ณ บริเวณลานอนุสาวรีย์พระยาไกรภักดีศรีนครลำดวน (ตากะจะ) อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2