เป็นประธานในพิธีมอบสิ่งของพระราชทาน เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอั

วันที่ 14 กันยายน 2563 เวลา 16.00 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ/ประธานกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ประจำจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธีมอบสิ่งของพระราชทาน เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมป์ เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว แก่ครอบครัว นายสุวรรณ์ ศรีดาพันธ์ บ้านตาอุด อำเภอขุขันธ์ ที่บ้านถูกเพลิงไหม้และทำให้ทรัพย์สินอื่น ๆ ได้รับความเสียหายมูลค่าความเสียหายอยู่ในระหว่างประมาณการ โดยไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิต ในการนี้ เหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ/ชมรมแม่บ้านมหาดไทย จังหวัดศรีสะเกษ ได้มอบเงินช่วยเหลือและถุงยังชีพ อีกทั้งมีส่วนราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมมอบปัจจัยและสิ่งของ เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนแก่ครอบครัวผู้ที่ได้รับความเสียหาย อีกทั้งได้รับความเมตตาจากเจ้าอาวาสวัดตาอุด เจ้าอาวาสวัดศรีโกธาราราม มอบปัจจัยแก่ครอบครัวผู้ได้รับความเสียหายด้วย
โดยมี ผู้แทนนายอำเภอขุขันธ์ หน.สนง.ปภ.จังหวัดศรีสะเกษ ประชาสัมพันธ์จังหวัด รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ รองประธานชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดศรีสะเกษ สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัด สมาชิกชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัด ผู้แทนพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด หัวหน้าส่วนราชการอำเภอ สจ.ศรีสะเกษ เขต 3 ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน จิตอาสาพระราชทาน และพี่น้องประชาชนเข้าร่วมพิธี ณ บ้านเลขที่ 70 หมู่ 1 ตำบลตาอุด อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2