เป็นประธานในการประชุมเตรียมการรับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ

วันที่ 14 กันยายน 2563 เวลา 09.30 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานในการประชุมเตรียมการรับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งจะเสด็จพระราชดำเนิน ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ ที่ประชุมได้พิจารณาแผนถวายความปลอดภัย กำหนดการและผังเส้นทางเสด็จฯ และการมอบหมายภารกิจตามคำสั่งฯ เพื่อให้การรับเสด็จฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติ
โดยมี พ.อ.สาธิต เกิดโภค ผู้แทน ผบ.มทบ.25. นายสำรวย เกษกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ผู้แทนผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัด รองผู้กำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 22 หัวหน้าส่วนราชการจังหวัด หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้แทนนายอำเภอกันทรลักษ์ หัวหน้าส่วนราชการอำเภอ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครูใหญ่ พร้อมด้วยคณะครูโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหนองใหญ่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหนองใหญ่ ตำบลรุง อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2