เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึก

วันที่ 10 กันยายน 2563 เวลา 09.00 – 12.00 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ ครั้งที่ 3/2563 ดังนี้
1. เพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ ประจำปีงบประมาณ 2563
2. การจัดเตรียมกิจกรรม TEP FORUM SISAKET : พื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ ร่วมสร้างการเปลี่ยนแปลงด้วยพลังคนศรีสะเกษ ระหว่างวันที่ 25-26 กันยายน 2563 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
3. เพื่อพิจารณาสถานศึกษาโรงเรียนเป็นต้นแบบ (Node) พื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ ประจำปีการศึกษา 2563
โดยมี นางวัชรกาญจน์ คงพูล ศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ ผู้แทนอธิการมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ผู้จัดการมูลนิธิสยามกัมมาจล นายอำเภอภูสิงห์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1-4 ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน คณะกรรมการสถานศึกษา และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียง ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านตะเคียนราม ตำบลตะเคียนราม อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2