ให้การต้อนรับพล.ต.ฉกาจ ประสงค์ ราชองครักษ์ในพระองค์ และคณะ

วันที่ 9 กันยายน 2563 เวลา 10.30 – 12.30 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ให้การต้อนรับพล.ต.ฉกาจ ประสงค์ ราชองครักษ์ในพระองค์ และคณะ ในโอกาสตรวจพื้นที่ และประชุมเตรียมการรับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนิน ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจทรงติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริ ของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหนองใหญ่ กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 22 ตำบลรุง อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ
โดยมี เสนาธิการกองทัพภาคที่ 2 นายสำรวย เกษกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ พ.อ. สาธิต เกิดโภค รอง ผบ.มทบ.25. รอง ผอ.รมน.จ.ว.ศก. รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดศรีสะเกษ ปลัดจังหวัดศรีสะเกษ หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดศรีสะเกษ นายอำเภอกันทรลักษ์ หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดอำเภอกันทรลักษ์ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียง ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหนองใหญ่ ตำบลรุง อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2