เป็นประธานในพิธีมอบสิ่งของพระราชทาน เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอั

วันที่ 9 กันยายน 2563 เวลา 08.30 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ/ประธานกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ประจำจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธีมอบสิ่งของพระราชทาน เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมป์ เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว แก่ครอบครัวผู้ที่ได้รับความเดือดร้อน 2 ครัวเรือน ด้วยเมื่อวันที่ 5 กันยายน 2563 เวลา 19.00 – 20.00 น. เกิดเหตุอัคคีภัยขึ้นในพื้นที่บ้านนารังกา หมู่ที่ 1 ตำบลกุดเสลา อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ ทำให้ที่อยู่อาศัยได้รับความเสียหายทั้งหลัง จำนวน 1 หลัง บ้านเลขที่ 372 และเสียหายบางส่วน จำนวน 1 หลัง บ้านเลขที่ 212 และทำให้ทรัพย์สินอื่นๆได้รับความเสียหายมูลค่าความเสียหายอยู่ในระหว่างประมาณการ ผู้ประสบภัยได้รับความเดือดร้อนจำนวน 2 ครัวเรือน จำนวน 9 คน ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตแต่อย่างใด
ในการนี้ เหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ/ชมรมแม่บ้านมหาดไทย จังหวัดศรีสะเกษ ได้มอบเงินช่วยเหลือและถุงยังชีพ อีกทั้งมีส่วนราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมมอบปัจจัยและสิ่งของ เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนแก่ครอบครัวผู้ที่ได้รับความเสียหายด้วย
โดยมี นายอำเภอกันทรลักษ์ หน.สนง.ปภ.จังหวัดศรีสะเกษ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ รองประธานชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดศรีสะเกษ รก.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการอำเภอ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน จิตอาสาพระราชทาน และพี่น้องประชาชนเข้าร่วมพิธี ณ บ้านนารังกา เลขที่ 372 หมู่ 1 ตำบลกุดเสลา อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2